Съобщения

На сайта на Предистик ООД се намират най-новите версии (от 03.06.2020) на ФИКС Уин – съответно локалната 2.4.0.5383 и сървърната 999. Наред с доста други новости, отразена е и нормативната промяна, според която през 2020 година ще се признават до 60 дни неплатен отпуск (вместо досегашните 30) за осигурителен и за трудов стаж.
Съответно е обновено и Ръководството за потребителя (нова версия 1.32 от 03.06.2020)

Положени са всички усилия на този сайт да се спазва Регламент 2016/679 на европейския парламент и на съвета и Законът за защита на личните данни. Ако въпреки това считате, че правата Ви са застрашени, моля не ползвайте сайта.

Предоставяме ви модификация 04 на ФИКС 531 : 531-04, заедно с Указания 531-04. Добавена е таблична справка за генерираните записи по чл.73(6) и е създадена възможност за записи с код на дохода 102.

Предоставяме ви модификация 03 на ФИКС 531 : 531-03, заедно с кратки Указания 531-03. Отстранени са 2 несъответствия.

Предоставяме ви дистрибутив на програмата за хонорари WIndows® за 2020 г., с разширениe, което позволява изготвянето на Справката по чл.73, ал.1. Тъй като в експлоатация са различни версии на Windows и на MS Access, прилагаме 2 версии на модула DODExec.mdb – за 32-битови и 64-битови операционни системи.

Предоставяме ви модификация 02 на ФИКС 531 : 531-02, заедно с Указания 531-02. Добавена е възможност за генериране на новата справка по чл.73(6) от ЗДДФЛ.

Предоставяме ви модификация 07 на ХОНОРАРИ ДОС 2019. Коригирано е неправилно прекодиране на буквата ъ/Ъ в справката по чл.73(1).

Предоставяме ви модификация 01 на ФИКС 531 : 531-01, заедно с Указания 531-01. Дава се възможност на досегашните потребители на ФИКС 5.31 за довършителна експлоатация с оглед миграция към ФИКС Уин.

Предоставяме ви модификация 06 на ХОНОРАРИ ДОС 2019. Реализирана е новата справка по чл.73(1). Моля вижте Указанието.

Предоставяме ви модификация 06 на ФИКС 530 : 530-06, заедно с Указания 530-06. Реализирана е новата служебна бележка по чл.45 ал.1.

Предоставяме ви модификация 05 на ХОНОРАРИ ДОС 2019. Реализирани са малки корекции в служебната бележка по чл.45(5).

Предоставяме ви модификация 02 на ХОНОРАРИ ДОС за 2020, заедно с Указания 2020-01. Дистрибутивът включва само програмата, но не и емулатора.

Предоставяме ви модификация 01 на ХОНОРАРИ ДОС за 2020, заедно с Указания 2020-01. Дистрибутивът включва, освен програмата, и обичайния емулатор за преминаване от 2019 в 2020 година.

Предоставяме ви модификация 04 на ХОНОРАРИ ДОС, заедно с Указания 2019-04. Реализирани са промените в служебната бележка по чл.45(5).

Предоставяме ви новата модификация на ФИКС Уин – 2.3.0.5160.

За връзка с нас

Контакти

Аврам Ескенази
телефон: 0888 251658
e-mail: eskenazi@math.bas.bg

Румен Радев
телефон: 0888 550823
e-mail: smarf@techno-link.com

Дистрибутори

Списък на дистрибуторите ни в страната може да се види тук.