Съобщения

Положени са всички усилия на този сайт да се спазва Регламент 2016/679 на европейския парламент и на съвета и Законът за защита на личните данни. Ако въпреки това считате, че правата Ви са застрашени, моля не ползвайте сайта.

Съобщаваме на всички наши потребители, че този сайт ще функционира до 24.06.2022. Тъй като през последните няколко години досегашните потребители на основния ни продукт ФИКС ДОС преминаха постепенно към ФИКС Уин, всички функции на този сайт се прехвърлиха постепенно към този на нашите партньори от “Предистик” ООД – predistic.com.
Аврам Ескенази и Румен Радев продължават да бъдат достъпни на посочените координати в карето вдясно.

За връзка с нас

Контакти

Аврам Ескенази
телефон: 0888 251658
e-mail: avram.m.eskenazi@gmail.com

Румен Радев
телефон: 0888 550823
e-mail: smarf@techno-link.com

Дистрибутори

Списък на дистрибуторите ни в страната може да се види тук.